1. סיום התפילה, תחנון

2. חסר

1. She’erit Ha-Atzilut

2. Tahanun